signatuur

1. Verzamelde informatie

Wanneer u ons contactformulier invult, verzamelen we de volgende informatie:
Naam
E-mailadres
Telefoonnummer (optioneel)
Bericht

2. Doel van de gegevensverwerking

We gebruiken de verzamelde gegevens uitsluitend om contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht via het contactformulier.
Uw persoonlijke gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

3. Bewaartermijn

We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

4. Delen van gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij dit nodig is voor de afhandeling van uw verzoek of wettelijk verplicht is.

5. Beveiliging

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of openbaarmaking.

6. Uw rechten

U heeft het recht om te weten welke persoonlijke gegevens we van u hebben verzameld.
U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens te laten corrigeren of verwijderen.
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens.

7. Cookies

Onze website maakt geen gebruik van cookies voor het verzamelen van persoonlijke informatie.

8. Contactgegevens

Voor vragen over deze privacyverklaring of het uitoefenen van uw rechten kunt u contact met ons opnemen via [email protected].

9. Wijzigingen in de privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan worden bijgewerkt als er wijzigingen plaatsvinden in de wetgeving of in de manier waarop we persoonlijke gegevens verwerken. Controleer regelmatig op updates.

Door het gebruik van ons contactformulier gaat u akkoord met de voorwaarden zoals uiteengezet in deze privacyverklaring.

reserveren
Socials